Latest Articles

Lyrics 997 0
997 0

Neeve Devunivi Song Lyrics – Nuvvu Vastavani Movie

Neeve Devunivi Song Lyrics in Telugu నీవే దేవునివి నల్లనయ్యా కాని నీకెపుడువేదనలే ఎందుకయ్యా నీదే విశ్వమని అందురయ్యా అయినా నీవెపుడు ఒంటరివే చల్లనయ్యా లోకం ఆపదలు తీర్చినావు కానీ నీవే ఆపదలు మోసినావు ఎన్నో భాదలను ఓర్చినావు అయినా…

Tagged: